Όροι αγοράς και χρήσης εισιτηρίων

Γενικά

  • Σε περίπτωση αργοπορημένης άφιξης και εφόσον δεν προκαλείται όχληση στους χώρους των κέντρων επισκεπτών, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο θεατής να παρακολουθήσει την παράσταση. Οι θεατές στους οποίους δεν επιτράπηκε η είσοδος στην κεντρική πύλη των εγκαταστάσεών μας δεν δικαιούνται αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων.
  • Σε περίπτωση που η παράσταση αναβληθεί εξαιτίας καιρικών συνθηκών, υγειονομικών αιτιών ή ανωτέρας βίας, θα υπάρξει ανακοίνωση για τυχόν επανάληψη της παράστασης με τα ίδια εισιτήρια. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο θεατής δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει την εκδήλωση σε μία από τις νέες ημερομηνίες, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας με τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται εδώ προκειμένου να εξαργυρώσει το εισιτήριό του.
  • Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης με υπαιτιότητα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα υπάρξει ανακοίνωση για τον τρόπο εξαργύρωσης των εισιτηρίων.
  • Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, τα αγορασμένα εισιτήρια δεν επιστρέφονται ούτε ακυρώνονται.
  • Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την online αγορά του εισιτηρίου σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται εδώ.

Παραλαβή εισιτηρίων

  • Η παραλαβή των εισιτηρίων γίνεται κατά την είσοδό σας στις εγκαταστάσεις των κέντρων επισκεπτών με την επίδειξη του αποδεικτικού αγοράς που έχετε λάβει από το σύστημα ηλεκτρονικής αγοράς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και αφού γίνει η επαλήθευση των στοιχείων του που αναγράφονται στο αποδεικτικό μέσω της λίστας εισιτηρίων. Σε περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού αγοράς, παρακαλούμε δηλώστε τα στοιχεία σας κατά την είσοδό σας ώστε να γίνει η επαλήθευσή τους μέσω της λίστας εισιτηρίων.
  • Το αποδεικτικό αγοράς εξασφαλίζει δικαίωμα εισόδου για την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Δεν επιτρέπονται οι αλλαγές σε άλλη ημέρα ή ώρα.
  • Στην περίπτωση δωρεάν εισόδου (Άνεργοι & ΑμεΑ) ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του, προς επίδειξη στην είσοδο της εκδήλωσης, την αντίστοιχη ταυτότητα/πιστοποιητικό.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο